Kuba

27. Oktober 2016  By nasa montazeri 
Foto: Tobias Hauser